Sonny Rupaire, « Kè ou lèstonmak (fyèl-é-kouraj ou fon-é-toupé) »

Illustration de couverture du recueil Cette igname brisée qu'est ma terre natale / Gran parad ti kou baton paru aux Éditions Caribéennes. © 1982, utilisée avec permission

Illustration de couverture du recueil Cette igname brisée qu’est ma terre natale / Gran parad ti kou baton paru aux Éditions Caribéennes.
© 1982, utilisée avec permission

A pa tou di répété kon léko :
« Sa ki la pou’w dlo pa’a chayé’y »,
lè sé adan menm ravin-la
swè a’w ka dégouté akontinyé.
Pou sa…lapenn pa vo!

A pa tou di bougonné anbafèy :
« Koken pa’a pwòspéré »,
lè tout volè alèz-kon-Blèz,
lè zafè a yo ka fè lò,
é lè sé’w ki òbò falèz.
Sé vré… lapenn pa vo!

A pa tou di wonchonné an bab a’w :
« Pli ta pli tris »,
si anmenmdètan ou pa vlé vwè
pou kilès
lavi-la pli antòch jou an jou.
Kwè mwen, lapenn pa vo !

A pa tou di chigné dèyè pòt :
« Ka’w vlé fè »,
si vou-menm pa sav
si vou-menm pa ka di sa’w anvi fè.
Lapenn pa vo!

A pa tou di èspéré :
« Bondyé bon !…dèmen ké on dòt jou »,
si apré jòdila séké jimo a jòdila,
pli lèd, pli rèd osi.
Non ! Non ! Lapenn pa vo !

Ka ki pasé’w ?
Ou sé padavwa ou tini onlo kè,
ou sé ni ou pa ni kè menm
pou’w pé sipòté sa !

Men lavalas ja ba’w twòp tòbòk anlè tèt,
zékobèl a solèy ja rantré an chè a’w twòp,
pou yo pé di
ou pa ni fyèl-é-kouraj !
A pa sa.

Sé davwa sé sèvi yo toujou sèvi èvè’w.
Sé twòp lèstonmak yo fè anlè’w,
ki fè ou onjan bat dèyè.
Ou pèd lafwa adan lézòt,
adan vou-menm

Mé kimafoutiésa ?
Pou pòk ou pòkò pòk !
E pon dòt moun ki’w menm
péké pé woté pyé a’w
adan pè pépa-la yo pri la.
Kwè mwen.. lapenn vo!


Ce poème de Sonny Rupaire, « Kè ou lèstonmak (fyèl-é-kouraj ou fon-é-toupé) », est tiré du recueil Cette igname brisée qu’est ma terre natale / Gran parad ti kou baton, publié pour la première fois aux Éditions Parabole à Paris en 1971 et republié aux Éditions Caribéennes à Paris en 1982, page 38. Les illustrations du recueil sont de Franck, Frédéric et Nathalie Dèglas, Richard Sainsily, Titò è Tiwap, et Tò è Simonn.


Retour:

/sonny-rupaire-ke-ou-lestonmak/

mis en ligne : 28 janvier 2005 ; mis à jour : 10 octobre 2021