Max Rippon, « Quinze Dizaines de temps »

Wi sé nou yo trenné likou
ajounou
bat boulign an kann flo
Sé pou nou rèspiré lavi
zévan plen ovan
Dèlgrès fè san fifiné
anho mòn Matouba
Sé nou pitit enkyèt a Solitid
sé nou zanfan Ignas bata an bwa
Sé jaré an nou yo koupé
sé pongnèt an nou sab soté
pou dé né kann mal wongné
Sé nou prèmyé limyè
bobèch douvan-jou avòté
Sé nou
krazi boyo
ka paré katoutou
pou wouziné lèspwa
plen bouko a nèg
Sé nou ki sanntè
sé nou kongrès prévwa pou kapwé mové sòlèy
lanné apwé nèg-mawon fann kann
Annou goumé-bay…
annou
annou lité
avan tan rivé pou glas pozé si figi-fwèt

annou pa pèd tan
maré ren sové vayan
tan paka atann tan rivé pou sé tan
sé prèmyé pyété ka konté pa
kou dèyè kou paka konté
annou fòlmanté tounikèt
pou sòlèy lévé fin pa rivé kléré nèg-sa-yo
Ba tout nèg ki san likou


« Quinze Dizaines de temps » a paru dans l’anthologie de l’Assemblée Nationale, Le printemps des poètes, 1999, et il est reproduit ici avec la permission de l’auteur.

© 1999 Max N. Rippon


Retour:

/max-rippon-quinze-dizaines-de-temps/

mis en ligne : 3 octobre 2002 ; mis à jour : 26 octobre 2020