Félix Morisseau-Leroy, « Kristyan Bolye o »

Kristyan Bolye o

M ap ekri yon liv an kreyòl
M ap ekri pou ou
Pou tout moun ou te renmen
M a voye l Lamatinik
M a voye l La gwadloup
Voye l Lagiyàn
Voye l Lil Moris pou yo li l
M a voye l Lalwizyàn tou
M a li l nan radya pou tout moun tande
M ap ekri yon liv nan lang pa m
Mesye a yo mèt ri
M konn sa m ap fè
M gen 2 ou 3 bagay pou m di
M gen yon koze pou m koze
Ak moun pa m

Félix Morisseau-Leroy, vers 1994-1995 Photo : D.R.

Félix Morisseau-Leroy, vers 1994-1995
Photo : D.R.

Ô Christian Beaulieu

J’écris un livre en créole
J’écris pour toi
Et pour tous ceux que tu aimais
Je l’enverrai à la Martinique
Je l’enverrai à la Guadeloupe
À la Guyane
À l’Ile Maurice
Je l’enverrai aussi à la Louisiane
Je le lirai à la radio
J’écris dans ma langue à moi
Les Messieurs s’en moqueront
Mais je sais ce que je fais
J’ai deux ou trois choses à dire
J’ai à causer, causer
Avec les gens à moi.


« Kristyan Bolye o » (« Ô Christian Beaulieu ») est un poème extrait du premier recueil de Félix Morisseau-Leroy, Diacoute I (1953).


Retour:

/felix-morisseau-leroy-kristyan-bolye-o/

mis en ligne : 25 février 2003 ; mis à jour : 26 octobre 2020